Období normalizace

Jak již bývá zvykem, do 9. třídy na hodinu dějepisu přišel pamětník, který jim vyprávěl o svém životě. Paní Urbanová zavzpomínala na svoje dětství během 2. světové války, na studia a také na začátek její učitelské kariéry, která započala právě tady v Dolní Čermné. Poté se rozpovídala o životě v Ostravě, ať už jako kantorky, nebo jako ředitelky základní školy. Povídala o normalizaci, jaká to byla doba. Žáci se jí mohli během besedy zeptat na nejrůznější otázky, které je zajímali.

Druhým zúčastněným hostem projektu Jeden svět na školách, byla badatelka Jana Konečná, která žákům období normalizace popsala z historického hlediska. Zdůraznila nejdůležitější momenty zmiňované doby, ale také poukázala na souvislosti mezi minulostí a současností. Žáci i tentokrát měli možnost se doptávat na nejrůznější zajímavosti.

V závěru chci poděkovat nejen hostům, kteří přijali mé pozvání, ale také žákům 9. třídy, jež byli pozorní, vnímaví a zvídaví.

E. Krsková

Mohlo by Vás dále zajímat...