Pedagogický sbor

Vedení školy:

Mgr. Jitka Beranová ředitelka školy
Mgr. Olga Pokorná zástupkyně ředitele

Učitelé:

Mgr. Hana Zpěváková 1. třída
Mgr. Ivana Moravcová 2. třída
Mgr. Dana Kačerovská 3. třída
Mgr. Petra Řeháková 4. třída
Mgr. Andrea Ježková 5. třída
Mgr. Monika Brettlerová 6. třída, Čj
Ing. Mgr. Aneta Kubová 7. třída, Bi – Che
Mgr. Marie Faltejsková 8. třída, Aj
Mgr. Zdeňka Pupíková 9. třída, M – Fy
Mgr. Alexandra Růžičková Ma – Ze
Ing. Yvona Rybová Che
Mgr. Radka Skácelová Ze – Tv
Mgr. Gabriela Vašíčková Čj – Dě
Petra Applová asistentka pedagoga
Jana Zalužanská asistentka pedagoga
Bc. Petra Boháčová asistentka pedagoga
Martina Syrová asistentka pedagoga

Školní družina:

Monika Sklenářová vedoucí ŠD
Věra Balcarová vychovatelka
Monika Motyčková vychovatelka

Školní psycholog:

Mgr. Pavel Tůma

Správní zaměstnanci:

Petra Formánková školnice
Pavla Mikulová uklízečka
Marie Nováková uklízečka
Marie Petrová uklízečka
Ing. Ivana Kylarová ekonomka