Pedagogický sbor

Vedení školy:

Mgr. Jitka Beranová ředitelka školy
Mgr. Olga Pokorná zástupkyně ředitele

Učitelé:

Mgr. Petra Řeháková 1. třída
Mgr. Hana Zpěváková 2. třída
Irena Tejklová 2. třída
Mgr. Ivana Moravcová 3. třída
Mgr. Dana Kačerovská 4. třída
Mgr. Zdeňka Pupíková 5. třída, M – Fy
Mgr. Andrea Ježková 6. třída
Mgr. Monika Brettlerová 7. třída, Čj
Mgr. Alexandra Růžičková 8. třída, Ma – Ze
Mgr. Marie Faltejsková 9. třída, Aj
Ing. Yvona Rybová Che
Mgr. Radka Skácelová Ze – Tv
Mgr. Eva Krsková Ze – Ov
Bc. Petra Boháčová Ov
Bc. Andrea Petrová Hv
Petra Applová asistentka pedagoga
Jana Zalužanská asistentka pedagoga
Martina Syrová asistentka pedagoga

Školní družina:

Monika Sklenářová vedoucí ŠD
Věra Marešová vychovatelka
Monika Motyčková vychovatelka

Správní zaměstnanci:

Petra Formánková školnice
Pavla Mikulová uklízečka
Marie Nováková uklízečka
Marie Petrová uklízečka
Ing. Ivana Kylarová ekonomka