Pedagogický sbor

Vedení školy:

Mgr. Jitka Beranová ředitelka školy
Mgr. Olga Pokorná zástupkyně ředitele

Učitelé:

Mgr. Ivana Moravcová 1. třída
Mgr. Dana Kačerovská 2. třída
Mgr. Petra Řeháková 3. třída
Mgr. Andrea Ježková 4. třída
Mgr. Hana Zpěváková 5. třída
Mgr. Aneta Kubová 6. třída, Bi – Che
Mgr. Marie Faltejsková 7. třída, Aj
Mgr. Zdeňka Pupíková 8. třída, Ma -Fy
Mgr. Eva Krsková 9. třída, Z – Ov
Mgr. Olga Pokorná I. stupeň
Mgr. Monika Brettlerová Čj
Ing. Yvona Rybová Che
Mgr. Radka Skácelová Ze – Tv
Mgr. Gabriela Vašíčková Čj – Dě
Mgr. Alexandra Růžičková Ma – Ze
Petra Applová asistentka pedagoga
Jana Zalužanská asistentka pedagoga
Petra Boháčová asistentka pedagoga

Školní družina:

Věra Balcarová vedoucí ŠD
Monika Sklenářová vychovatelka

Školní psycholog:

Mgr. Pavel Tůma

Správní zaměstnanci:

Petra Formánková školnice
Pavla Mikulová uklízečka
Marie Nováková uklízečka
Marie Petrová uklízečka
Ing. Ivana Kylarová ekonomka