Tělocvična

Tělocvična

 

 


Podmínky vstupu do tělocvičny:

 

V souladu s mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví ČR ze dne 26.8.2021, č.j. MZDR 14601/2021-23/MIN/KAN, upozorňuje provozovatel Tělocvičny Dolní Čermná na zákaz vstupu do prostor osobám, které vykazují klinické příznaky onemocnění covid – 19.

Do prostor tělocvičny bude umožněn vstup, s výjimkou dětí do dovršení 6 let věku, pouze osobám, které splní jednu z následujících podmínek.

– absolvování PCR testu v posledních 7 dnech,

– absolvování rychlého antigenního testu (RAT), který provedl zdravotnický personál, v posledních 72 hodinách,

– absolvování RAT za online metodou dozoru zdravotnického pracovníka, takový test je platný 24 hodin, pokud o něm dohlížející zdravotník vydá doklad,

– absolvování testu při screeningovém testování ve školách na začátku září, takový test má platnost 72 hod.,

– mít laboratorně potvrzené prodělání onemocnění covid – 19, které není starší jak 180 dní,

– mít alespoň 14 dní od aplikace druhé dávky u dvoudávkové vakcíny, u jednodávkové musí uplynout alespoň 14 dní.

Každý uživatel tělocvičny je splnění jedné z výše uvedených podmínek povinen prokázat provozovateli tělocvičny před vstupem do jejich prostor. Pokud tak neučiní, nebude do nich vpuštěn.

V případě skupinových lekcí provozovatel součaně upozorňuje na skutečnost, že návštěvníci jsou povinni od sebe dodržovat rozestupy 1,5m.

 

Mgr. Jitka Beranová, ředitelka školy