Konzultační hodiny učitelů

1. stupeň

Hromadná schůzka rodičů žáků 1. třídy 6.  9. 2023  v 16:00

Hromadná schůzka rodičů 2. a 3. třídy 7. 9. 2023 v 16:00

Hromadná schůzka rodičů 4. třídy 12. 9. v 15:00 a 5. třídy v 15:30

28. listopadu 2023 – individuální konzultace na 1. stupni (14: 00 – 15:30)

23. dubna 2024 – individuální konzultace na 1. stupni (14:00 – 15:30)

O průběhu konzultace dostanete vždy zprávu od třídní učitelky.

 

2. stupeň

12. září 2023  6. – 9. třída 16.00 – 17.00 – Hromadná třídní schůzka

Ve 2. pololetí bude hromadná schůzka na 2. stupni svolána dle potřeby třídy a třídního učitele.

Individuální konzultace:

23. dubna 2024 6. – 9. třída 16.00 – 17.00

9. 11., 18. 1., 7. 3. – Individuální konzultace 15.00 – 16.00