Konzultační hodiny učitelů

1. stupeň

Hromadná schůzka rodičů žáků 1. třídy 5. 9. 2022 v 16:00

Hromadná schůzka oba stupně:

13. září 2022 2. – 5. třída 15.00 – 15.45

25. dubna 2023 1. – 5. třída 15.00 – 15.45

1. stupeň:

22. listopadu 2022 1. – 5. třída 14.00 – 15.30 – konzultace

2. stupeň

13. září 2022: 6. – 9. třída 16.00 – 17.00

25. dubna 2023:  6. – 9. třída 16.00 – 16.45

18.10., 22.11., 17.1., 21.3. – Individuální konzultace 15.00 – 16.00