Konzultační hodiny učitelů

1. stupeň

Hromadná schůzka rodičů žáků 1. třídy 3. 9. 2021 v 16:00

Hromadná schůzka oba stupně:

21. září 2021 2. – 5. třída 15.00 – 15.45

26. dubna 2022 1. – 5. třída 15.00 – 15.45

1. stupeň:

23. listopadu 2021 1. – 5. třída 14.00 – 15.30 – konzultace

2. stupeň

21. září 2021: 6. – 9. třída 16.00 – 17.00

26. dubna 2022:  6. – 9. třída 16.00 – 16.45

19.10., 23.11., 18.1., 15.3. – Individuální konzultace 15.00 – 16.00