Konzultační hodiny učitelů

1. stupeň

Hromadná schůzka 29. září 2020, 2. -5. třída od 15 do 15,45 hodin,
Hromadná schůzka 27. dubna 2021, 1. -5. třída od 15 do 15,45 hodin
Konzultace pro rodiče 24. listopadu 2020 – zrušena

2. stupeň

Hromadná schůzka 29. září 2019, 6. -9. třída od 16 do 17 hodin
Hromadná schůzka 27. dubna 2021, 6. -9. třída od 16 do 16.45 hodin

Konzultace pro rodiče – vždy v době od 15 do 16 hodin, 20. října 2020, 19. ledna 2021, 16. března 2021