Nová informatika

Ministerstvo školství připravilo změnu ve výuce informatiky. Děti se mají nově naučit pracovat s daty, zvládat algoritmizaci a programování. Informatické myšlení pomáhá totiž žákům účelně specifikovat problémy, které chtějí řešit, získat a zpracovat potřebné informace, najít různá řešení a mezi sebou je porovnat. Prostě být připraven na všechno to, co je čeká v nejbližších letech. Děti by měly také umět vytvořit jednoduchý počítačový program. Může se zdát, že to mnozí z nich nebudou potřebovat, ale nezapomínejme, že naprostá většina dnes běžně používaných zařízení v sobě skrývá nějaký počítač, včetně pračky, ledničky, televize nebo auta.  

Ukázku toho, jak se programování daří letošním deváťákům, můžete vidět na následujících videích. 

Z. Pupíková 

Mohlo by Vás dále zajímat...