Dopravní kurz 4. třídy

Jako každý rok i letos žáci 4. třídy absolvovali kurz dopravní výchovy. V pátek 15. září navštívil naši třídu zkušený lektor pan Libor Paclík, který seznámil žáky s pravidly silničního provozu, s bezpečným chováním na silnici i s řešením různých dopravních situací na křižovatkách. Ve středu 20. září si děti vyzkoušely praktické jízdy na dopravním hřišti u Haly B. Modrého v Lanškrouně. Zvládly správné odbočování, řazení do pruhů, jízdu na kruhovém objezdu, jízdu podle semaforů a řadu jiných dovedností. Myslím, že si to děti náramně užily a získané vědomosti a zkušenosti jim do budoucna pomohou se zařadit mezi svědomité účastníky silničního provozu.

I. Moravcová

 

Mohlo by Vás dále zajímat...