Okresní  kolo olympiády v anglickém jazyce

Kdy jindy, když ne dnes, si uvědomujeme, jak je důležité umět cizí jazyky. Díky angličtině se domluvíme téměř na celém světě. Žáci naší školy si toho jsou dobře vědomi.

15. 3. se Aleš Jansa, žák 9. třídy, zúčastnil okresního kola olympiády v anglickém jazyce. Soutěž  se konala v Ústí nad Orlicí.  Zadání se skládalo z několika častí – konverzace na vybrané  téma, odpovědí a pochopení  otázek od členů poroty a písemný gramatický test. Aleš se neztratil se svými znalostmi mezi žáky z  větších  městských škol, obsadil krásné 8. místo, k čemuž mu gratulujeme. Odbornou porotou byl chválen a v závěru rozhodly maličkosti . Nabrané zkušenosti  se mu budou hodit v jeho dalším studiu na střední škole a věřím tomu, že  ve studiu jazyků bude pokračovat i nadále.

M. Faltejsková

Mohlo by Vás dále zajímat...