Podpora Společenství firem Lanškrounska

Společenství firem Lanškrounska vzniklo v únoru 2017 za účelem podpory (poly)technického vzdělávání s cílem motivovat žáky a studenty škol k zájmu o technické, přírodovědné a řemeslné obory. V současnosti je zapojeno je 11 firem, které společně s městem Lanškroun podporují 15 škol na území Lanškrounska. Patří sem i Základní škola v Dolní Čermné. Od tohoto společenství naše škola již dostala: 3D tiskárnu, Micro:bity, robotické stavebnice, stavebnice Fischer technik, 5 notebooků, 15 iPadů s příslušenstvím, pomůcky do fyziky a školní družina 14 stavebnic Lego.

Technické pomůcky a stavebnice se nejvíce využívají při výuce informatiky – nová priorita ve vzdělávání. Aby školní děti činnosti bavily, pořádá 1x ročně společenství firem soutěž „Microtela“, ta je hlavním marketingovým nástrojem. Zde žáci pod vedením učitelů prezentují své nápady a svůj um.

Firmy do budoucna od spolupráce očekávají přínos vysoce kvalifikovaných odborníků, kteří zůstanou na území Lanškrounska, zvýšení počtu dělnických profesí, vyšší úroveň vzdělanosti v technických oborech a zviditelnění regionu.

Za úžasnou podporu společenství firem a městu Lanškroun moc děkujeme J

O. Pokorná

Mohlo by Vás dále zajímat...