Pasování na čtenáře

Už od rána bylo v naší třídě slyšet štěbetání. Děti si měly na dnešní den 9. června přinést své rozečtené knížky a ukázat je svým spolužákům. Dnes nastalo totiž to dlouho očekávané PASOVÁNÍ NA ČTENÁŘE. V letošním školním roce se opasování muselo uskutečnit ve třídě, a nikoliv v obecní knihovně. Děti během dopoledne plnily různé úkoly a poutavě povídaly o svých knížkách. Po slavnostním slibu byly mečem pasovány na rytíře řádu čtenářského. Jako upomínku na tento slavnostní den obdržel každý žák pamětní list a stužku čtenáře. Na závěr bych chtěla všechny děti pochválit za to, že se i přes všechny nepříznivé okolnosti dokázaly dokonale skamarádit s písmenky. Teď už zvládnou přelouskat nákupní seznam, vzkaz od maminky, televizní program, ale také dětskou knížku.

Všem prvňáčkům přeji, aby jim zájem o čtení trval po celý jejich další život.

                                                                                                                                                                                                                             Ivana Moravcová

 

Mohlo by Vás také zajímat...