Moderní dějiny

Během čtvrtečního dopoledne se žáci 5. a 9. třídy zúčastnili besedy týkající se moderních dějin Československa. Nejprve měli žáci 9. ročníku možnost zjistit, jak se žilo v našem regionu v době před rokem 1989, co všechno naši blízcí mohli a zároveň nemohli dělat, co se dalo koupit či bylo nedostatkovým zbožím, a jaká zde panovala politická situace. O tom všem a více povídal náš host paní Zdeňka Havlíčková, které velmi moc děkujeme za poutavé vyprávění.

Poté se uskutečnila beseda na téma veteráni 2. světové války. Akce měla za cíl propojit mladou generaci s hrdiny minulosti, kteří bojovali za svobodu a mír, a předat nám neocenitelné informace z této doby. Naše pozvání přijala paní Šárka Kuchtová z Paměti národa. Její vyprávění bylo obohaceno rozhovorem s pamětníkem, který byl natočen v krátkém, poutavém videu. Díky tomu bylo setkání obohaceno o autentičnost bez jakýchkoli příkras. Paní Kuchtové patří naše poděkování za velmi zajímavé vyprávění.

E. Krsková

Mohlo by Vás dále zajímat...