ESSD – Evropský školní sportovní den

Jsem ráda, že vysoká škola není jen o sezení ve velkým posluchárnách, ale také o praktických aktivitách. Tak tomu i je i při předmětu Základy tělesné výchovy. Abychom úspěšně tento předmět uzavřeli, bylo naším úkolem naplánovat a zorganizovat libovolnou sportovní akci pro děti prvního stupně, celé pod záštitou projektu ESSD (Evropský školní sportovní den). S pomocí velmi ochotných paní učitelek jsem uspořádala 7.10. Malou školní olympiádu, pro celý první stupeň. Na děti během dvou vyučovacích hodin čekalo 7 stanovišť (florbal, basketbal,běh na 60 metrů,hod medicimbalem, hod na cíl,trojskok a vědomostní kvíz), kde si mohli poměřit síly, pobavit se, ale hlavně být v pohybu, to je také cíl projektu ESSD, spojit děti pohybem. Žáci v týmech napříč třídami, plnili tato stanoviště jak nejlépe uměli, a nakonec na ně čekala sladká odměna. V týmech se také domluvili jaký stát reprezentují (Česko, Slovensko, Ukrajina, USA, Mongolsko, Uganda a Kanada) Z nedostatku času, jsme vyhlášení výsledků odložili na pondělí (10.10.), každý tým obdržel diplom a ti nejlepší malou odměnu s logem ESSD. Vítězi se stali sportovci z Kanady, druhé místo obsadilo USA a bronzovou příčku brala Uganda. Chtěla bych moc poděkovat vedení školy za možnost konat akci právě zde a hlavně děkuji všem paní učitelkám, které se na akci podílely a pomohly mi k tomu získat 1/3 zápočtu z předmětu.

DĚKUJI!

Barbora Marková

Mohlo by Vás dále zajímat...