Beseda o odsunu Němců z Lanškrounska

Beseda byla hned první hodinu. Svou přítomností nás potěšila paní Kolomá, která po domluvě s paní učitelkou přišla, aby nám vyprávěla o situaci po 2. světové válce, konkrétně na území Hřebečska (Lanškrounska). Ještě, než začala, řekla nám, že by bylo lepší, kdybychom vedli dialog, a tak jsme se tedy ptali.

Povídali jsme si o lanškrounských partyzánech a lidových soudech, které vedli proti německému obyvatelstvu. O tom, že někdy není spravedlivé řídit se rčením „oko za oko, zub za zub“ a také, že i když se Němci v té době zachovali nelidsky, Češi nemuseli dělat takto ukvapená rozhodnutí. Co by, kdyby….? I tak se o tom dá přemýšlet., rozhodně bychom však neměli zapomenout.

Otázek bylo opravdu mnoho a hodina utekla rychleji, než by kdo čekal. Nakonec nezbyl čas ani na připravenou prezentaci, kterou nám paní Kolomá chtěla ukázat, a tak jsme si ji museli další hodinu prohlédnout sami. Beseda byla zajímavá a velice poučná. Rozhodně by si zasloužila více času než jen jednu vyučovací hodinu, jelikož o tomto tématu by se dalo debatovat dlouho.

Zdena Kohlová

Prezentace o odsunu