ZŠ Dolní Čermná

HISTORIE ŠKOLY

Dne 7.června 1898 byla podána první žádost k c.k. zemské školní radě v Lanškrouně o povolení zřízení měšťanské školy v Dolní Čermné. Dne 9. září 1905 bylo vydáno rozhodující povolení k budování měšťanské školy.

 

Školní rok 1907 – 1908 začal v radostné náladě. Zápis do nové, krásné a svému účelu plně vyhovující školy se konal ve dnech 13. – 15. září 1907.

V letech 1960 – 1963 byla v akci Z vybudována přístavba. S investicí do opravy střechy v roce 1968 to představovalo částku 629000 Kčs.

15. listopadu 1999 bylo zahájeno vyučování v nové školní budově (1.- 4.třída). Na vybavení nových učeben věnovalo MŠMT částku 270 000 Kč. Z budovy staré školy na náměstí (postavena v r. 1877) byla přestěhována i školní družina, takže tato budova slouží jen potřebám obecního úřadu (v současné době obřadní síň, obecní knihovna, muzea, prostory cvičné kuchyňky pro výuku vaření dívek 7. třídy).

V rámci I. sjezdu rodáků a přátel Dolní Čermné byla v neděli 3.7.1949 odhalena na školní budově pamětní deska místnímu rodáku Čeňku Junkovi, žáku zdejší národní školy.

V souvislosti s obnoveným Memoriálem Čeňka Junka (I. ročník – 11. září 1999) byl podán návrh na přejmenování školy. Slavnostní akt odhalení desky s novým názvem školy proběhl při zahájení II. ročníku závodu v září 2000.