Svátek Tří králů v 1. třídě

Svátek Tří králů

Na 6. ledna je připisován svátek, kdy tři Mudrci z Východu navštívili Ježíše nedlouho po jeho narození v Betlémě. Jmenovali se Kašpar, Melichar a Baltazar. Šli dlouhou cestu. Děti si prošly podobnou cestou plnou úkolů. Od poznání oněch Tří králů, přes hledání správné koruny. Prošly cestou klikatou, kdy jim správný směr ukázala hozená kostka a vyřčené správné slovo. Od poznání písmenek v labyrintu, až po vybarvení obrázkové hádanky. V průběhu cesty si děti prozpěvovaly známou melodii My tři králové.
J. Křenková

Mohlo by Vás dále zajímat...