Postup-menu

O škole
—————————————————————–
Historie školy-hotovo
Pedagogický sbor-hotovo
Prohlídka školy-hotovo
Doplňková činnost-hotovo
-Tělocvična-hotovo
-Podklady pro spolky (Řád tělocvičny, objednávka)-hotovo
-Rozvrh tělocvičny-hotovo
-Souhlas s postoupením objednaných hodin-hotovo
Školní družina-hotovo
Projekty školy
-Další projekty školy-Digitální technologie v Dolní Čermné pro všechny-hotovo
-Další projekty školy-Projekt OP VVV – šablony pro MŠ a ZŠ II, Hravé učení II-hotovo
-Tablety do škol (www.strukturalni-fondy.cz)
-Peníze školám-hotovo-stránka nenalezena
Ochrana osobních dat – GDPR -hotovo
Školní e-mail-hotovo
Žákovská knížka-Bakaláři!!!!hotovo

DŮLEŽITÉ ODKAZY
—————————————————————————
Školní jídelna-hotovo
Vzdělávací portál-hotovo
Výukový web-hotovo-hotovo
Obec Dolní Čermná-hotovo
Pardubický kraj-hotovo
Klíč ke vzdělání-hotovo
Ministerstvo školství-hotovo
Město Lanškroun-hotovo
Matematické hry-hotovo
Výuka matematiky-hotovo

PRO RODIČE
————————————————————-
Rozvrhy hodin-Bakaláři!!!!hotovo
Organizace roku-hotovo
Výchovný poradce-hotovo
Pokyny k přijímacímu řízení-hotovo
Přehlídka škol-hotovo
Informační leták pro žáky-hotovo
Přijímací řízení 2018/2019-dokument není platný!!!!
Informace pro deváťáky (září 2017)-hotovo
Moje cesta do základní školy-hotovo
Desatero pro rodiče-hotovo
Jak můžete pomoci svým dětem-hotovo
Postup při vyšetření v Pedagogické poradně-hotovo
Systém podpory žáků (leták pdf)-hotovo
Plán pedagogické podpory-hotovo
Školní psycholog-hotovo
Konzultační hodiny učitelů-hotovo
Začátky hodin-hotovo
Dokumentace školy
Výroční zpráva za rok 2018/2019 (word)-hotovo
Střednědobý výhled rozpočtu-hotovo
Příspěvek na provoz ZŠ v roce 2020-hotovo
Výroční zpráva za rok 2017/2018 (word)-hotovo
Koncepce rozvoje školy na rok 2018/2019 (word)-hotovo
Informace a přístup k osobním údajům-hotovo
Kriteria pro přijetí do 1. ročníku-hotovo
Školní řád (word)-hotovo
Příloha školního řádu č.1-hotovo
Pokyny k zahraničním výjezdům (word)-hotovo
Zajištění bezpečnosti žáků ZŠ (word)-hotovo
Postup školy při řešení úrazů (word)-hotovo
Pravidla pro hodnocení žáků (word)-hotovo
Školní krizový plán pro učitele (word)-hotovo
Školní krizový plán pro žáky (word)-hotovo
Příloha školního řádu č.3 – chování žáků-hotovo
Příloha školního řádu č.4 – chování v družině-hotovo
Příloha školního řádu č.5 – šikana, alkohol, drogy-hotovo
Pokyn ředitele – bezpečnost (word)-hotovo

Pro žáky
—————————————————
Výuka online-hotovo
Archiv školních akcí
Akce ve školním roce 2019/2020
———————————————————————–
Lyžařský výcvik-hotovo
Beseda o EU-hotovo
Tisková mluvčí PČR-hotovo
E-twinning-hotovo
Vánoční besídka-hotovo
Zimní pobyt-hotovo
Anglické divadlo-hotovo
V divadle Drak-hotovo
Krabice od bot-hotovo
Jak čertíci pekli-hotovo
Čertí rej-hotovo
Finále Brlohu-hotovo
Podzim se soutěžemi-hotovo
Otvírání slabikáře-hotovo
Ostrava-hotovo
Dopravní kurs-hotovo
Dravci-hotovo
Páťáci v Pardubicích-hotovo
Dlouhé Stráně-hotovo
Sedmáci v muzeu-hotovo
Projekt “Poznejme se”-hotovo
Změna hesel-hotovo
Cyklovýlet 4.a 5. tř.-2019?zařazeno původně v 2018-hotovo

Akce ve školním roce 2019/2020
———————————————————————————-
Srdcem spolu-kopaná-hotovo
Sportovní den-hotovo
Přežití v přírodě-hotovo
Běh J. A. Komenského-stránka neexistuje-hotovo
Deset dní florbalu-hotovo
S budoucími prvňáčky-hotovo
Exkurse v truhlárně-hotovo
Školička na zkoušku-hotovo
Microtela v Ostravě-hotovo
Beseda s entomologem-hotovo
Na baletu-hotovo
Atletika Rudoltice-hotovo
Finanční gramotnost-hotovo
Písně pastýřů-hotovo
Jarní matematika-hotovo
Vlastivědná exkurse-hotovo
Plavecký výcvik-hotovo
Zájezd do anglie-hotovo
Škola v pohybu-hotovo
Odznak zdatnosti-hotovo
V místním muzeu-hotovo
Soutěž Microtela-hotovo
Cyklistický kurs-hotovo
Bleší trhy-hotovo
Návštěva prvňáčků-hotovo
Den dětí-hotovo
Mc Donald pohár-hotovo
Beseda o Ugandě-hotovo
Soutěž v angličtině-hotovo
Adopce na dálku-stránka neexistuje-hotovo
Fotografie ze zápisu-hotovo
Uklidíme D. Čermnou-hotovo
Den naruby-hotovo
Výsledky zápisu-hotovo
Technohrátky-hotovo
Den otevřených dveří-hotovo
Příměstské tábory-hotovo
Recitační odpoledne-hotovo
Barevný týden-hotovo
Zeměpisná olympiáda-hotovo
Lyžařský výcvik-hotovo
Geomag-hotovo
Vánoční besídka-hotovo
Úspěch v Brlohu-hotovo
Hudební pořad-hotovo
Hrou proti AIDS-hotovo
Čertovský rej-hotovo
Beseda o plazech-hotovo
Příběhy bezpráví-hotovo
Dílny v 6. třídě-hotovo
Slavnost slabikáře-hotovo
Šesťáci v Pardubicích-hotovo
Exkurze v SORu-hotovo
Beseda o Janu Masarykovi-odkaz směřuje na stránku Příběhy bezpráví…-hotovo
Atletický den-hotovo
Dopravní kurs-hotovo
V Muzeu řemesel-hotovo
Projekt “Poznejme se”-hotovo

Akce ve školním roce 2017/2018
————————————————————
Florbalový turnaj-hotovo
Spaní ve škole (5.r.)-hotovo
Návštěva Techmánie-hotovo
Mobilní planetárium-hotovo
Návštěva muzea-hotovo
Den dětí-hotovo
Cyklistický kurs-hotovo
Netradiční angličtina-hotovo
Návštěva Polska-hotovo
Olympijský víceboj-hotovo
Právo pro každého-hotovo
Dopravní soutěž-hotovo
Beseda na úřadě-hotovo
Biologická olympiáda-hotovo
Atletické přebory-hotovo
Vědeckotechnické soutěže-hotovo
Exkurze do Prahy-hotovo
Školní akademie-hotovo
Foto ze zápisu-hotovo
Výsledky zápisu-hotovo
Uklízíme Česko-hotovo
Soutěž v angličtině-hotovo
Exkurse do planetária-hotovo
Den naruby-hotovo
Technické vzdělávání-hotovo
Broušení skla-hotovo
Beseda o holocaustu-hotovo
Lyžařský výcvik-hotovo
Zápis do 1. třídy-hotovo
Olympijský festival-hotovo
Přebor v lyžování-hotovo
Plavecký výcvik-hotovo
Hledáme nejlepšího chemika-hotovo
Zápis do 1. ročníku-hotovo
Šesťáci na běžkách-hotovo
Vánoční besídka-hotovo
Nové trendy ve VT-hotovo
Zimní pobyt-hotovo
Čertovský rej-hotovo
Volby do školské rady-hotovo
Neznámí hrdinové-hotovo
Beseda – plazi-hotovo
Krajské kolo LO-hotovo
Lidské tělo-hotovo
Florbal v Jablonném-hotovo
Technohrátky-hotovo
Bruslení-hotovo
Spaní ve škole-hotovo
V muzeu řemesel-hotovo
Bubnování-hotovo
Postup fotbalistů-hotovo
Kurs dopravní výchovy-hotovo
Projekt “Poznejme se”-hotovo

AKCE VE ŠKOLNÍM ROCE 2016/2017
————————————————————
Exkurse – rybníky-hotovo
Turnaj v poč. hrách-hotovo
Výlet 1. – 4. třídy-hotovo
Atletické přebory-hotovo
Ochutnávka ovoce-hotovo
Soutěž v poznávání přírodnin-hotovo
Knihovna v Lanškrouně-hotovo
Kino místo učení?-hotovo
Biologická olympiáda-hotovo
Loučíme se-hotovo
Škola základ života-hotovo
Dětský den-hotovo
Nicholas Winton-hotovo
Právo pro každý den-hotovo
Legiovlak-hotovo
Beseda na úřadě-hotovo
Oslavy 110 let-link na Galerie směřuje na Rajče-hotovo
Barevné dny-hotovo
Technohrátky 2-hotovo
Uklízíme Dolní Čermnou-hotovo
Program oslav-hotovo
Divadlo páťáků-hotovo
Na bruslích-hotovo
Soutěž v angličtině-hotovo
Přijímací řízení-hotovo
Zápis do 1. třídy-hotovo
Den naruby-hotovo
Finanční gramotnost-hotovo
Recitační odpoledne-hotovo
Projekt v Ústí-hotovo
Oživlé dějiny-hotovo
Vítejte na palubě-hotovo
Lyžařský výcvik-hotovo
Škola programování-hotovo
Zimní pobyt-hotovo
Plavání třeťáků-hotovo
Vánoční besídka-hotovo
Den Slabikáře-hotovo
Hrou proti AIDS-hotovo
VZPoura úrazům-hotovo
Coca-cola pohár-hotovo
Čertovský rej-hotovo
Recyklohraní-hotovo
Florbal-hotovo
Karel IV.-hotovo
Divadlo-hotovo
Geomag-hotovo
Beseda o odsunu-hotovo
Spaní ve škole-hotovo
Divadlo Klauniky-hotovo
Digitální hledání-hotovo
Exkurse 4. třídy-hotovo
Technohrátky-hotovo
Vida centrum-hotovo
Projekt “Poznejme se”-hotovo
Dopravní kurs-hotovo
V Muzeu řemesel-hotovo

AKCE VE ŠKOLNÍM ROCE 2015/2016
————————————————————

Canisterapie-hotovo
Sportovní den-hotovo
Pole dance-hotovo
Branný den-hotovo
Spaní v družině-hotovo
Turnaj ve florbale-hotovo
Pasování na čtenáře-hotovo
Exkurse do Plzně-hotovo
Školička na zkoušku-hotovo
V Mahenově divadle-hotovo
Nakupujeme-hotovo
Výlet 1. a 3. třídy-hotovo
Technoplaneta-hotovo
Den dětí-hotovo
Cyklistický kurs-hotovo
Beseda s F. Marešem-hotovo
Právo pro každého-hotovo
Exkurze do Prahy-hotovo
Návštěva planetária-hotovo
Dopravní soutěž-hotovo
Uklidíme Česko-nepatříci k tomu obsah galerie!!!hotovo
Olympijský víceboj-hotovo
Soutěž v angličtině-hotovo
Úspěšná lyžařka-hotovo
Matematické soutěže-hotovo
Technohrátky-hotovo
Preventivní program-hotovo
Eurorébus-hotovo
Lyžařský výcvik-hotovo
Recitační odpoledne-hotovo
Antisemitismus a holocaust-hotovo
Plavba kolem světa-hotovo
Zeměpisná olympiáda-hotovo

-pár stránek není uvedeno – puvodnim webu chybí, ale ve složce jsou-texty jsou v souborech .php

Archiv školních akcí – starší akce
——————————————————-
Technické vzdělávání-hotovo
Návštěva hvězdárny-hotovo
Čertovský rej-hotovo
Finanční gramotnost-hotovo
Výsledky zápisu-hotovo
Slavnost Slabikáře-hotovo
Logická olympiáda-hotovo
Sázení stromků-hotovo
Plavání-hotovo
Dopravní výchova-hotovo
Tonda Obal-hotovo
Finále Technoplanety-hotovo
Termíny prázdnin-hotovo
Úspěchy žáků-hotovo
Projektový den-hotovo
Technoplaneta 2013-hotovo
Chemická olypiáda-hotovo
Odznak všestrannosti-hotovo
Úspěchy žáků-hotovo
Kurs sebeobrany-hotovo
Návštěva knihovny-hotovo
Matematická olympiáda-hotovo
Kulinářská fyzika-hotovo
Školní akademie-hotovo
!Projekt Junek!jedná se o mikroweb!nahráno přes FTP na Endora-složka Projekt Junek-upravit odkazy-hotovo
Recitační soutěž-hotovo
Lyžařský výcvik 6. ročníku-hotovo
Poznej svého psa-hotovo
Lyžařský výcvik 7. ročníku-hotovo
Zápis do 1. třídy-hotovo
Slavnost slabikáře-hotovo
Technoplaneta 2012-hotovo
Oranžový pětiboj-hotovo
Recitační soutěž-hotovo
Barevný únor-hotovo
Šesťáci na běžkách-hotovo
Beseda s ilustrátorem-hotovo
Plavání 2-hotovo
Vyrábíme ozdoby-hotovo
Finále Brlohu 2011-hotovo
Exkurse do pivovaru-hotovo
Den otevřených dveří-hotovo
Družina se představuje-hotovo
První den ve škole-hotovo
Právo pro každého-hotovo
Školní akademie-hotovo
Malá kopaná-hotovo
Beseda o kyberšikaně-hotovo
Dopravní soutěž-hotovo
Koncert Kocůrkovi-hotovo
Beseda o Švédsku-hotovo
Den naruby-hotovo
Svátek slabikáře-galerie chybí-hotovo
Florbalový úspěch-hotovo
Vánoční turnaj v badmintonu-galerie chybí-hotovo
Vánoční besídka 2010-hotovo
Čertovský rej-hotovo
Výukový program – dravci-hotovo
Úspěch páťáků v dopravní soutěži-prázdný obsah stránka chybí-hotovo
Paralympiáda na I. stupni-hotovo
Projekt rozumíme penězům-hotovo
Branný den-hotovo
Sportovní den-hotovo
Pasování na čtenáře-hotovo
Den s handicapem-hotovo
Dopravní soutěž-hotovo
Cyklistický kurs sedmáků-hotovo
Páťáci přežili v přírodě-hotovo
Návštěva divadelního představení v Brně-hotovo
Den naruby-hotovo
Dětský den-hotovo
Cyklistický kurs osmáků (11.5.)-hotovo
Běžecký výcvik šesťáků (21.4.)-hotovo
Vánoční besídka (21.12.)-hotovo
Čertovský rej (8.12.)-hotovo
Okresní finále v přespolním běhu – říjen 2009-hotovo
Celostátní finále soutěže mladých cyklistů – červen 2009-hotovo
Turnaj v badmintonu – červen 2009-hotovo
Sedmáci na Pastvinách – červen 2009-hotovo
Rozloučení se slabikářem – červen 2009-hotovo
Školní akademie – květen 2009-stránka nexistuje-hotovo
Pasování na čtenáře – červen 2009-hotovo
Den dětí – červen 2009-hotovo
Čertí rej – prosinec 2008-hotovo
Svátek slabikáře-diplikát stránky-hotovo
Plavecký výcvik-hotovo
Zápis do 1. třídy-stránka nexistuje-hotovo
Vánoční besídka – prosinec2008-hotovo
Lyžařský výcvik v Čenkovicích – únor 2009-hotovo
Spaní ve škole-hotovo
Zápis do 1. ročníku-hotovo