Dějepis +

Dějepis+ je projektem, který slouží jako jeden z nástrojů k naplnění cílů vytyčených MŠMT ve Strategii vzdělávací politiky ČR do roku 2030+. Tvoří důležitý článek k proměně a obohacení metod výuky. Díky spolupráci odborníků z Ústavu totalitních režimů a Národního pedagogického institutu ČR, pod záštitou MŠMT, dochází k pokusnému ověřování moderní a efektivní metody výuky dějepisu a možné podpory škol ve vztahu k faktické proměně způsobů a metod výuky. Od září 2021 se zapojilo dvě stě osmnáct škol na celém území České republiky.