Soutěžíme v matematice on-line

Začátek školního roku je vždy spojen s řadou matematických a logických soutěží. Protože chceme vědět, jak jsme na tom s logikou v porovnání s žáky jiných škol, pravidelně se do těchto soutěží zapojujeme. Jedná se o soutěž Logická olympiáda, kterou organizuje Mensa České republiky. Tato soutěž je založená na logických úlohách, jejichž řešení vyžaduje samostatný a kreativní přístup. Nerozhodují zde naučené znalosti, ale schopnost samostatného uvažování a pohotového rozhodování. Z naší školy se soutěže zúčastnilo 21 aktivních žáků. Další informace.

Další soutěží je iBobr, která je cílena na běžného bystrého žáka se zájmem o svět technologií. Klade si za cíl seznamovat žáky a jejich učitele s tím, co to jsou informatické otázky a problémy, a že informatika není totéž co ovládání počítače. Soutěžící odpovídají na otázky z oblasti informatického myšlení, algoritmizace, porozumění informacím, řešení problémů a digitální gramotnosti. Žáci vyplňují online test, v němž vybírají z několika odpovědí nebo přemísťují objekty na obrazovce. Za úspěšné zvládnutí úloh si pochvalu zaslouží z 5. třídy Filip Macháček a Daniel Mareš, z 8. třídy Michaela Kacálková a Michaela Marešová a z 9. třídy Karolína Maixnerová, Martina Macháčková, Anna Marešová, Lucie Smetanová, Lucie Hlavsová a Kristýna Marešová. Další informace.

A do třetice – soutěž Brloh. Je to zábavná týmová soutěž pro žáky základních škol a nižších gymnázií. Má 3 internetová kola a finále se koná v prostorách CEITEC v Brně pro 20 nejlepších týmů ze ZŠ a 20 nejlepších týmů z gymnázií.

 

O soutěži píše A. Žerníčková z deváté třídy

Nejprve proběhla tři kola. Zadání bylo zveřejněno vždy v pondělí ráno v 6 hodin a na vyřešení 10 úloh jsme měli týden. Snažili jsme se vyřešit co nejvíce úloh v co nejkratší době. Do dalšího kola – malého finále – postoupily z naší školy 3 týmy, celkem ze základních škol soutěžilo téměř 300 týmů.

Dne 12. 11. 2019 se dva týmy z deváté třídy a jeden tým z osmé třídy zúčastnily malého finále BRLOHU. V zadání bylo 20 úloh a na řešení jsme měli 2 hodiny. Řešili jsme ve škole, začátek byl v 16:00 a konec v 18:00. Mezitím co jsme čekali na výsledky jsme si šli pro pizzu. Když jsme se vrátili do školy, tak nám paní učitelka odhalila výsledky. První skupina z deváté třídy se umístila na devátém místě a tím pádem postoupila i do Brna na republikové finále! Druhá skupina z deváté třídy se umístila na 37. místě. A skupina z osmé třídy se umístila na 46. místě. Snědli jsme si pizzu a měli jsme možnost ve škole přespat. Finále proběhne v Brně 4. prosince. (https://brloh.math.muni.cz/)

A kdo nás bude v Brně reprezentovat? Deváťačky Martina Macháčková, Michaela Malcová, Karolína Maixnerová a Eliška Stříbrná. Blahopřejeme k postupu a přejeme hodně úspěchů.

Z. Pupíková