Beseda s tiskovou mluvčí Policie České republiky

V rámci projektu Právo pro každého nás 14. ledna navštívila tisková mluvčí PČR Lenka Vilímková (působící v Letohradě) a seznámila žáky s tématem trestní odpovědnosti mládeže. Co je přestupek a co už je trestný čin. Uvedla nejčastější protiprávní jednání mládeže ve škole. Vše vysvětlila na konkrétních příkladech z praxe. Žáci se dozvěděli mnoho důležitých informací, protože, jak víme, neznalost zákona neomlouvá. A především zjistili, jaké sankce mohou být použity proti občanům, kteří spáchají přestupek či trestný čin ve věku do 15 let a mladiství. Získané vědomosti žáci využijí v soutěži městských a vesnických škol ve výše zmíněném projektu.

Eva Krsková