Vánoční besídka

ak je již na naší škole tradicí, letos se opět pořádala vánoční besídka. Jednalo se o dopolední program, který pro své spolužáky z nižších ročníků zorganizovala devátá třída.

Organizující třída chce být vždy co nejvíce originální, a tak po dlouhé diskuzi zvolila téma „Hollywood“. Přípravy vypukly a z opravdu širokého zásobníků nápadů vznikl finální program všech scének, představení a soutěží s hollywoodskou tématikou. Tento program také o své vystoupení obohatila každá ze zúčastněných tříd svým vystoupením.

Každý ze zúčastněných obdržel malou pozornost a na třídu s porotou nejlépe hodnoceném vystoupení a třídu s největším počtem bodů z různorodých soutěží čekala sladká hlavní cena v podobě dortu.

Chtěla bych osobně poděkovat paní Vávrové a paní Hejlové za poskytnutí nádherných dortů pro výherce. Všem sponzorům za jejich dary, které jsme využili na nákup sladkostí, výzdoby a odměn. Žákům deváté třídy za jejich skvěle odvedenou práci a všem účastníkům letošní besídky za hezky strávený předvánoční čas.

Mgr. Marie Faltejsková

Fotogalerie