Škola v pohybu

Škola v pohybu je projekt zaměřený na podporu pohybových aktivit v mateřských a základních školách. Ve čtvrtek 9. 5. absolvovali žáci 1. – 3. třídy ukázkovou hodinu tělesné výchovy pod vedením trenéra Fotbalové asociace České republiky. Hodina byla zábavná, plná pohybu, zaměřená na všeobecný pohybový rozvoj dětí. Za ukázku děkujeme panu Veselému.

Olga Pokorná

Fotogalerie