Projekt “Poznejme se”

Druhý den letošního školního roku se žáci naší školy shromáždili v areálu AZAS. Čekalo je dopoledne plné her.

Starší děti již měly s touto akcí zkušenosti, ale byly zvědavé, s kým letos budou ve skupince. Prvňáčci se plní očekávání a trochu vystrašeně rozhlíželi po ostatních větších i menších spolužácích, kterých bylo opravdu hodně. Všichni vytvořili třináct třinácti až čtrnáctičlenných družstev. Byli v nich zastoupeni žáci z každého ročníku. Prvňáčci již k někomu patřili a mohli se na své velké holky a kluky spolehnout.

Při plnění úkolů na jednotlivých stanovištích se tak poznávaly děti navzájem, ale i děti a nové paní učitelky. Pro mnohé byly hádankou samotné názvy disciplín: Dva v tričku, Velké sucho, Minové pole, Pošli dál, Malíři, Okapy, Pavučina, Ruce bez práce, Hbité prsty, Rybáři, Biatlon, Nebezpečný náklad a Poslepu. Co se pod nimi skrývalo? Zkuste zapojit fantazii nebo se zeptat některého školáka.

Poděkování patří všem vyučujícím a paní Veselé, které se podílely na přípravě disciplín a dokumentaci akce, a především všem dětem za kamarádské chování a vzájemnou pomoc. Všichni tak přispěli k prožití hezkého zábavného dopoledne.

H. Zpěváková

Fotogalerie