Muzeum řemesel v Letohradě

Ve středu 19. září jsme jeli do Letohradu, abychom navštívili muzeum řemesel. Naším cílem bylo zavzpomínání na doby dávno minulé a seznámení s životem a prací našich předků. Tato expozice zahrnuje více než 50 řemesel a živností z období let 1840 – 1930. Nejprve nás rozdělili do skupin. Každá dostala svůj název, a pak už se mohlo soutěžit. Pokud jsme byli šikovní a rychlí, dostali jsme za správné řešení žetony. Daniel Jirásek, Vojtěch Horský a Filip Prokopec pracovali nejlépe a vyhráli. Všem skupinám patří gratulace za vědomosti týkající se historie.

Michaela Kacálková a Leona Vacková, 7. třída