Hrou proti AIDS

Návštěva SŠ zdravotní a sociální Ústí nad Orlicí

„Hrou proti AIDS“ je interaktivní projekt primární prevence této nemoci. Cílem bylo žáky netradičním způsobem seznámit s problematikou HIV/AIDS – možnost přenosu viru HIV, ostatních pohlavně přenosných infekcí a ochraně před nežádoucím těhotenstvím. Celým projektem provází proškolení žáci ze střední školy, každý z nich má stanoviště, kde předávají svoje znalosti našim deváťákům. Ti pak postupně sbírají body a nakonec je vyhlášen nejlepší tým, který dostane malou odměnu.

Žáci navštívili 5 stanovišť – cesty přenosu viru HIV, zábrana nechtěného těhotenství, pohlavně přenosné infekce a HIV, láska, sexualita a ochrana před HIV (kostka štěstí), sexualita řečí těla (pantomima) a život s HIV/AIDS. Díky profesionálnímu přístupu prezentujících, velmi dobré přípravě i realizaci hodnotili žáci 9. ročníku celý projekt za přínosný, i když někteří si mysleli, že se jich to ještě netýká.

Eva Krsková

Fotogalerie