Dopravní kurz

Jako každý rok i letos žáci 4. ročníku absolvovali kurz dopravní výchovy. Ve čtvrtek 20. září se pod vedením paní Milady Kůrkové seznámili s pravidly silničního provozu, s bezpečným chováním na silnici i s řešením různých situací na křižovatkách.

Druhý den si děti na dopravním hřišti v Lanškrouně vyzkoušely praktické jízdy na kolech. Celé páteční dopoledne pečlivě trénovaly jízdu při simulovaných dopravních situacích. Zvládly odbočování, řazení do pruhů, jízdu na kruhovém objezdu a řadu jiných dovedností. Myslím, že si to děti velice užily a získané vědomosti a zkušenosti jim do budoucna pomohou zařadit se mezi svědomité účastníky silničního provozu.

Tímto bych chtěla za sebe i děti poděkovat paní Kůrkové za ochotu a skvělé vedení kurzu.

Ivana Moravcová

Fotogalerie