Dílny v 6. třídě

Na konci listopadu jsme se šli podívat do kovárny na to, jak se opracovává kov a týden poté jsme měli tu možnost s tímto materiálem pracovat. Nejprve si složili hrací kostku a pak se pustili do náročnější práce, a to do zhotovení vánočního svícnu. Tato práce vyžaduje přesnost a trochu i sílu, neboť ze čtverce se musel vyříznout list.

Já i žáci tímto chceme poděkovat firmě Bühler CZ s. r. o. za spolupráci – veškerý potřebný materiál byl dán žákům bezplatně. Ti byli za tuto příležitost rádi, protože si tak mohli vyrobit dáreček pro své nejbližší. A všichni se budeme těšit na další spolupráci.

Eva Krsková

Fotogalerie