Den otevřených dveří

Na 20. 3. 2019 byli nejen rodiče, ale i široká veřejnost pozváni do zdejší základní školy, neboť se zde konal „Den otevřených dveří“.

Především pro pracovníky školy to znamenalo vše promyslet, připravit program. Leccos zvládli i žáci: vyráběli pozvánky, plakáty, zapojili se do výzdoby školy. A povedlo se jim to.

Náplní nebyla jen vyparáděná škola, ale také ukázky vyučování. Naši nejmladší z 1. stupně měli tři hodiny vyučování dle rozvrhu a pak, někteří už hodně natěšení, ukázali, jak se učí matematiku. Ta nebyla vybrána náhodně, byť matematika je velmi, velmi důležitý předmět. Matematika se totiž na naší škole učí nově dle metod pana profesora Hejného. Coby významného matematika ho dost mrzelo, jak klesá obliba matematiky u žáků. A tak vymyslel metody, jak učit matematiku zábavněji a tím dosáhnout lepších výsledků. Jeho výuka je založena na hře s čísly. Navštívila jsem žáčky v 1. třídě s paní učitelkou Olgou Pokornou a musím říci, že si děti vedly skvěle, počítaly na výbornou. Ve třídě se sešli i rodiče řady z nich a určitě měli radost, jak to dětem šlo. Hrály si s kostkami, na autobus, s čísly = neposedy atd. Je však potřeba zdůraznit, že stále platí, že se některé úkony musí žáci naučit nazpaměť, jako je sčítání, odčítání nebo od 2. třídy násobilka atd. Ať se nám to líbí či nikoli, i v dnešní době s internetem a jinými vymoženostmi potřebujeme umět přemýšlet, pohotově jednat, řešit situace, mnohé si zapamatovat. To se ošidit nedá. Podobně se neobejdeme bez čtení a porozumění textu.

Žáci 9. ročníku také překvapili. Měli připravené ukázky různých metod (zde se jim říká prostředí) pana profesora Hejného. Každý si některou vybral (někdo i více), použil příslušné pomůcky a hlavně dokázal vysvětlit, jak se s nimi pracuje, jak se ta která metoda používá, k čemu žáky vede, co se naučí. Deváťáci pod vedením paní učitelky Zdeny Pupíkové si tedy zahráli na lektory a tohoto úkolu se zhostili s přehledem.

Ale matematikou Den otevřených dveří nekončil! Na odpoledne byly připravené další ukázky tentokrát se žáky 2. stupně. Naši hosté si mohli vybrat a třeba nahlédnout, jak probíhá výuka informatiky. Někteří žáci ze 6. až 9. ročníku s paní učitelkou Olgou Liprovou připravili průřez témat, se kterými se postupně seznamují v hodinách informatiky. Dívky ze 7. ročníku předvedly, jak zvládají ruský jazyk, který u nás vyučuje paní učitelka Marie Faltejsková. Druhý cizí jazyk je zařazen od 7. do 9. ročníku a žáci si mohou též zvolit německý jazyk. V nabídce byla ještě jedna hodina – konverzace v anglickém jazyce s rodilým mluvčím, s panem učitelem Marcem Johnem Frangosem. Zde se zapojily dívky z 8. ročníku. Pan učitel je velký muzikant, takže využívá hudbu i ve výuce. Pochvalu si za ukázky výuky zaslouží nejen učitelé, ale i jejich žáci, kteří se nebáli, nestyděli téměř veřejně předvést.

Naši hosté si krom výuky mohli prohlédnout samozřejmě celou školu. První informace se dozvěděli u vchodu, kde je uvítaly naše usměvavé paní učitelky. Zde se naši hosté mohli i občerstvit, posedět u stolečků, popovídat si. Kdo chtěl, mohl se i svézt krásným novým výtahem. Takový malý bonusek.

Sama za sebe musím říci, že se mi takovéto akce líbí, protože jsem přesvědčená, že vzdělání je veřejnou záležitostí. Dnešní děti za pár let „převezmou kormidlo“ a určitě si všichni přejeme, aby ono pomyslné kormidlo řídily co nejlépe. A bez dobrého vzdělání to prostě nejde. A proto by mělo veřejnost zajímat, jak si vede školství, jak si vede zdejší škola. Za sebe (věřím i za naše hosty) musím pochválit učitele, žáky a ostatní zaměstnance školy za tuto povedenou akci.

Drahuše Rejentová

Fotogalerie