Beseda s entomologem

První červnový týden navštívil 4. a 5. ročník skutečný entomolog-sběratel hmyzu-motýlů a brouků pan Radko Krejčí. Jedna hodina byla pro jeho vyprávění opravdu krátký čas, aby nám mohl povědět, co takové sběratelství znamená a jak pestrý je hmyzí život. Dokonce nám s sebou přinesl i několik krabic brouků a motýlů ze svých sbírek, abychom si je mohli s uznáním a zájmem prohlédnout.

Fotogalerie