Beseda o Janu Masarykovi

Základní škola Vincence Junka se i letos zapojila do projektu „Jeden svět na školách“. Díky tomu se mohou žáci z deváté třídy seznámit s pohnutou minulostí naší země. Filmové dokumenty, vyprávění pamětníků či odborníků na historii jim připomenou bezpráví, kterým byli postihováni lidé v době 2. světové války i po roce 1948, kdy se k moci dostala komunistická strana.

I letos nás navštívila Jana Kolomá a seznámila žáky s osobností Jana Masaryka. Na základě dokumentu a vyprávění badatelky jsme se zamysleli nad jeho úlohou během událostí v únoru 1948 a odklonem Československa od demokracie. Také jsme získali mnoho informací týkajících se jeho smrti. Sebevražda, vražda, či řízená sebevražda? Na tuto otázku si musí každý odpovědět sám.

Žáci se zaujetím poslouchali a někteří se nestyděli položit dotaz týkající se osobnosti Jana Masaryka. Díky tomu hodina dějepisu rychle utekla. Paní Janě Kolomé děkujeme za velmi historicky obohacující besedu a těšíme se na příští setkání.

Eva Krsková