Zimní pobyt v Čenkovicích

Když jsme ráno přišli do školy, tak přišla paní učitelka a řekla nám, že autobus má zpoždění 40 minut. Tak jsme šli do třídy a hráli jsme společně hru Jenga. Když konečně autobus přijel, naložili jsme si věci. Cesta do Čenkovic trvala 20 minut. Přijeli jsme a začali jsme vykládat věci z autobusu a pak jsme si šli prohlédnout pokoje. Před obědem jsme ještě stihli vycházku po okolí. Odpoledne jsme šli na běžky a večer jsme byli unaveni.

Druhý den jsme šli na Bukovou horu. Když jsme se vraceli, tak jsme si udělali nádhernou klouzačku a jezdili jsme po břiše. Večerní program připravily holky, hráli jsme společně tři hry a byla u toho zábava.

Ve středu jsme vyšli na Suchý vrch. Hned na začátku cesty nás čekal dlouhý a únavný kopec. Během cesty jsme si museli udělat pár přestávek, protože cesta byla velice vysilující. Cesty byly ledovaté a sníh byl zmrzlý. Když jsme došli na vrchol, dali jsme si jídlo a šli jsme zpátky. Cesta byla podobná, jako když jsme šli tam. Paní učitelka našla zkratku. Přišli jsme na chatu, převlékli jsme se, dali jsme si usušit oblečení a potom jsme měli večeři. Večerní hry si pro nás připravili kluci.

Poslední den jsme měli postřehový závod. Během tří minut jsme měli venku najít co nejvíc obrázků, které tam pro nás daly p. učitelky. Potom jsme si rychle zabalili, uklidily pokoje a už tu byl pro nás autobus. Zimní pobyt se nám moc líbil, užili jsme si hodně zábavy.

Šesťáci

Fotogalerie