Plavecký výcvik

Od začátku školního roku až do prosince jezdili žáci 1. – 3. ročníku na plavecký kurz do České Třebové. Během několika lekcí se zdokonalili v plaveckých dovednostech a plaveckých stylech – skoky do vody, lovení předmětů z vody, splývání. Plavání děti bavilo a už se těší na další rok.

Plavání očima žáka třetí třídy:

Poprvé jsme přijeli na plavání a hned začalo rozdělování do družstev. Hned potom jsme šli plavat. Nejmenší družstvo šlo na malý bazének a ostatní do velkého bazénu. Co dělalo nejmenší družstvo na malém bazénku? Potápěli se, hráli si, lovili kroužky, splývali. A co se dělo na dalším plavání? Byla například vodní diskotéka.

žák 3. třídy Dan Mareš

Fotogalerie