Neznámí hrdinové

Neznámí hrdinové: Šel bych do toho znovu

Žáci 9. ročníku zhlédli dokumentární film týkající se 50. let 20. století. Hlavním hrdinou byl František Wiendl, který se po vzoru svého otce zapojil do domácího odboje, druhého i třetího. Po druhé světové válce se stal šumavským převaděčem lidí přes hranice. Za tuto činnost se mu totalitní režim „odvděčil“ osmnáctiletým trestem vězení. Dále popisuje, jak s ním bylo zacházeno ve vězení a co zažil po propuštění.

Aby byly tyto získané informace smysluplné, proběhla dne 6. listopadu k tomuto tématu beseda s historičkou Janou Kolomou, která osvětlila řadu nejasností, proč za takovouto činnost dostal člověk tak vysoký trest.

V závěru se badatelka zmínila i o lidech z našeho regionu, kteří byli napojeni (přímo i nepřímo) do třetího domácího odboje.

Eva Krsková