Návštěva Polska

Dne 21. – 25.5. jelo sedm dětí z naší třídy na výměnný pobyt do Polska. Odjížděli jsme v pondělí odpoledne z náměstí v Dolní Čermné do Jodlownika, kde jsme byli ubytováni. Večer jsme vybalili kufry a seznámili jsme se s ostatními dětmi z jiných škol. Druhý den jsme měli túru v oblasti Sovích hor. Vystoupali jsme až na Velkou sovu, která měří 1015 m. Nahoře byla rozhledna a stánek se suvenýry. Z rozhledny byl krásný výhled na krajinu. Odpoledne jsme se šli podívat do podzemního města Osówka, kde mi byla trochu zima. Po náročném programu jsme rychle usnuli. Třetí den nás čekal celodenní výlet do ZOO ve Wroclawi. Viděli jsme spoustu zajímavých zvířat. Nejvíce se mi líbilo podmořské akvárium. Čtvrtý den jsme se zúčastnili atletických přeborů. Odpoledne nás provedli kolem zříceniny hradu, kde jsme si vyzkoušeli střelbu z luku. Večer jsme opékali vuřty. Poslední den jsme se podívali do dvou polských škol. V první škole probíhaly integrační programy, ve druhé nás čekala naučná stezka přírodním parkem. Poté jsme jeli zpátky na chatu, kde jsme se sbalili a vraceli se domů. V Polsku se mi moc líbilo.

Nela Schlegelová, 5. třída

Fotogalerie