Holokaust a antisemitismus

Pro 8. a 9. třídu připravila paní Vavříková přednášku na téma Holokaust a antisemitismus (průřez dějinami). Na začátku si žáci zhlédli video týkající se židovské rodiny z Holešova, která byla poslána do pracovního tábora na východ. Pamětnice na videozáznamu vzpomínala na život v táboře, na pochod smrti i na návrat po válce do vlasti. Druhá část přednášky se týkala přímo problematiky antisemitismu. Paní Vavříková na příkladech i ze současnosti ukázala nebezpečí, které sebou nese nenávist vůči jednomu etniku.

Eva Krsková