Beseda na úřadu městyse

I letos jsme se vydali s žáky z 6. třídy na besedu s paní Macháčkovou, která v Dolní Čermné pracuje na matrice. Žáci se posadili do jednací místnosti a se zájmem poslouchali informace, které se týkají života v obci a práce místního úřadu. Děti byly seznámeny s tím, o co se obec stará, ať už to jsou zákony, kterými se musí každý občan ČR řídit, nebo samotné vyhlášky, a jaké služby jsou zpoplatněny (např. za odvoz odpadů, poplatek pro majitele psů, …). I díky této besedě si žáci budou všímat svého okolí trochu jiným úhlem pohledu.

Eva Krsková