Recyklohraní

V letošním roce probíhá další ročník programu Recyklohraní, který se snaží šířit osvětu v oblasti recyklace a nakládání s odpady. Žáci 1. i 2. stupně ve třídách třídí odpad, zapojují se do sběru vybitých baterií a drobného elektrozařízení. V průběhu školního roku plní úkoly a sbírají body, za které si může škola vybrat věcnou odměnu. Letos jsme využili nabídky výjezdního programu Recyklace hrou. Ve středu 16. listopadu v rámci jedné vyučovací hodiny žáci hledali odpovědi například na otázky: Jak roztřídit komunální odpad? Proč se vyplatí ho třídit? Kam se vozí odpad, který vhodíme do popelnice? Kde se dá v pračce objevit zlato? Z čeho se skládá baterie a proč se nesmí házet do koše? Program byl interaktivní a pro děti zajímavý, zábavný i poučný.

Yvona Rybová