Oslavy 110. výročí školy

Dne 27. dubna 2017 ožila hlavní budova Základní školy Vincence Junka v Dolní Čermné oslavou 110. výročí svého založení.

Čtvrtek se stal Dnem otevřených dveří. Návštěvníci z řad bývalých zaměstnanců, absolventů, ale též potenciální zájemci o budoucí studium na této škole mohli v dopoledních hodinách navštívit výuku na obou stupních, prohlédnout si celou budovu a nejen to. Ve všech prostorách budovy byly připraveny různé expozice: nové i historické školní pomůcky a technika, k návštěvě vyzývaly i odborné učebny, školu zdobily práce a prezentace žáků školy. Velmi zaujala i učebna věnovaná historii naší školy – zde byly k nahlédnutí různé dobové dokumenty, fotografie, staré lavice, učebnice, sešity. Mnozí dlouze listovali školními kronikami a vzpomínali na svá školní léta.

I současní žáci byli zapojeni do oslav školy. Někteří vynikli při pěveckém nebo tanečním vystoupení, další předváděli nejrůznější fyzikální a chemické pokusy v učebně chemie. Jiní vysvětlovali, jak vypadá metoda Hejného – vyučování matematiky trochu jinak. Dařilo se i „průvodcům“, kteří pohotově příchozím odpovídali na otázky. Všem těmto žákům patří velké díky.

Tento slavnostní den byl plný nostalgie, vzpomínek i smíchu. A závěrem snad jen dodat: kolektiv školy pevně doufá, že těchto oslav bude ještě mnoho a že další noví absolventi budou jenom v dobrém vzpomínat na léta strávená ve školních lavicích.

Eva Krsková

Fotogalerie