Biologická olympiáda

Dne 20. dubna 2017 se tři dívky z druhého stupně vydaly na biologickou olympiádu. Letos se konala v Ústí nad Orlicí v Domě dětí a mládeže DUHA, kde soutěžilo celkem 25 žáků. Všichni jsme prošli školním kolem, ve kterém jsme se umístili na prvních třech místech. Z naší školy jela Tereza Vávrová a Anna Stará z 8. třídy a Daniela Filipová z 9. třídy. Tereza Vávrová se umístila na 7. místě a o jeden bod lepší byla Daniela Filipová, ta se umístila na 6. místě a Anna Stará se umístila na 20. místě. Soutěž měla tří části – test, poznávání rostlin a živočichů a praktickou část. Na test se žáci mohli připravit studiem přípravného textu, který je na internetových stránkách biologické olympiády. Na poznávání rostlin a živočichů měl každý k dispozici hodně dlouhý seznam a na praktickou část jsme zkoumali, jak jsou odlišné různé druhy nitek, vlasů, chlupů a umělých vláken. Soutěž se nám moc líbila.

Anna Stará, 8. třída

 

Dívky, o kterých psala Anička, soutěžily v kategorii pro 8. a 9. třídy. Okresního kola biologické olympiády se však zúčastnila (ve své kategorii – 6. a 7. ročníky ZŠ) Petra Vašková (6. třída). Kromě teoretické přípravy musela zvládnout terénní „domácí úkol“, který navazoval na ústřední motto letošního ročníku „Detektivem v přírodě“. Při vlastní soutěži Petra v praktické části plnila velmi zajímavou úlohu – pátrala po „pachateli“ a pracovala s rozlišovacími prvky otisku prstů. Sama si také musela pomocí běžně dostupných prostředků sejmout své otisky. Děkujeme všem za reprezentaci školy.

Olga Liprová