Beseda na úřadu městyse Dolní Čermná

Žáci 6. ročníku 24. dubna navštívili úřad v Dolní Čermné. V zasedací místnosti na ně už čekala paní Macháčková (matrikářka). Někteří žáci usedli k oválnému stolu a všichni horlivě poslouchali, co je čeká a nemine při jednání s úřadem. Zjistili, co všechno musí mít, když plánují svatbu, jaké poplatky se v obci platí, a mnoho dalších velmi důležitých informací. Tímto děkujeme paní matrikářce za vřelé přijetí.

Eva Krsková