Soutěž čtvrťáků v angličtině

Ve středu 13. dubna byla na naší škole soutěž v anglickém jazyce. Všechna družstva – Dolní Dobrouč, Dolní Čermná, Horní Čermná a Bystřec se sešla v budově druhého stupně ve družině. Každý si vylosoval číslo, které bylo jako jeho jméno, a také dostal své písmeno A, B, C nebo D, aby věděl, kterou disciplínou začne. V každé disciplíně jsme vypracovávali jiný pracovní list, například s osmisměrkou, popisem zvířat, atd. Na dveřích byla vyvěšena tabulka s výsledky. Když jsme dokončili všechny disciplíny, tak jsme se sešli v družině. Tam nám paní učitelka řekla výsledky. Z jednotlivců byla na 1. místě Johanka Frangos a na druhém až třetím místě Míša Marešová a Renďa Zachařová. Taky se soutěžilo v družstvech. Na prvním a třetím místě byla družstva Dolní Čermné a na druhém místě bylo družstvo z Dolní Dobrouče. Všichni z toho umístění měli radost.

Aneta Dostálová, žákyně 4. třídy

Fotogalerie