Preventivní programy

V pátek 18. května zavítal na naši školu Petr Kadlec z organizace Etika mezi světy s dvěma preventivními programy pro vybrané třídy. Nejprve bylo nachystáno vážnější téma pro 6. třídu „Bolest – nemoc jménem šikana“, která může potkat každého z nás. Cílem této přednášky bylo především povzbudit žáky, aby nemlčeli, pokud jim druhý ubližuje, zastávali se slabších, a tím tvořili bezpečný kolektiv. Učili se, jak poznat šikanu či kyberšikanu, která je díky moderním komunikačním technologiím mezi teenagery stále častější. Přednášející žákům radil, jak poznat agresora a jak se citlivým a empatickým přístupem chovat k oběti. Součástí celého programu byly i sociální hry a praktický nácvik chování.

Žáci 8. třídy měli na první pohled méně závažné téma „Přátelství a láska“. Výběr správného partnera je jednou z nejzásadnějších kroků v lidském životě. Přednášející se jim velice milým a vtipným přístupem snažil vysvětlit, jak se liší vnímání, uvažování muže a ženy, jak jsou rozdílné jejich sexuální signály, jaké lidské hodnoty vztahy tvoří a co je naopak bortí. Díky různým skupinovým aktivitám se podařilo navodit příjemnou atmosféru, smazat ostych mezi sebou a společně najít ten pravý „teoretický recept“ na vytvoření hezkých a hlavně trvalých mezilidských vztahů.

Obě přednášky byly velmi dobře připravené, přednášející s dětmi komunikoval jako se sobě rovnými a dával jim dostatečný prostor na vyjádření svého vlastního názoru. Přidanou hodnotou těchto projektů je, že jsou pro školy zdarma, neboť jsou financovány z projektových zdrojů.

Jaroslava Havlíčková