Pasování na čtenáře

Dne 17. června se to v místní knihovně dětmi jen hemžilo. Byli to žáci 1. třídy, pro které nastal ten dlouho očekávaný den – PASOVÁNÍ NA ČTENÁŘE. Vždyť už přelouskali celý Slabikář a umí přečíst všechna písmenka. V prostorách knihovny na děti čekala p. uč. Liprová, která si s dětmi popovídala o knížkách, jak se mají ke knihám chovat a jak si knihy v knihovně vypůjčit. Děti si mohly také některé knížky půjčit do ruky a prohlédnout si je. Potom byli všichni pasováni na rytíře ŘÁDU ČTENÁŘSKÉHO a slíbili, že se ke knihám budou chovat opatrně a s úctou. Domů si kromě pamětního listu odnesli i stužky, které jim budou společně připomínat tento slavnostní den.

Ivana Moravcová

Fotogalerie