Branný den

Předposlední den školního roku prověřil zdatnost našich žáků a jejich schopnosti překonávat překážky. Žáci ve smíšených hlídkách absolvovali závod terénem podle mapy s plněním úkolů na stanovištích. Všechny hlídky závod úspěšně dokončily a starší spolužáci v hlídce se vzorně starali o ty mladší. Velké poděkování patří hasičům, kteří nám závod zpestřili ukázkou hasící techniky a dovolili dětem vyzkoušet si některé činnosti z jejich nelehké práce.

Dana Vychytilová