Výukový program – dravci

V úterý 19. října 2010 nám výuku ve škole zpestřil program se živými dravci a sovami ze záchranné stanice SEIFEROS Brno. Všichni žáci školy s učiteli a děti z mateřské školky měli připravený program na místním fotbalovém hřišti. Velmi zajímavým způsobem se dozvěděli spoustu informací o našich dravcích a sovách, a dokonce i o ptácích v našich krajinách nevídaných. Mohli jsme tak zhlédnout orla bělohlavého nebo poštolku vrabčí – největšího a nejmenšího dravce, seznámili jsme se s dnes již vzácným sýčkem obecným nebo jsme s úžasem pozorovali lov výra velkého. Se zatajeným dechem jsme pozorovali puštíka bělavého přelétávajícího nad našimi hlavami. Někteří odvážlivci mohli vyzkoušet držení amerického káněte Harrisona. Určitě se každý dozvěděl něco nového o těchto úžasných ptácích! Více informací o ukázkách dravců můžete nalézt na webových stránkách: www.seiferos.cz

Fotogalerie