Vánoční besídka – prosinec 2008

Jak jsme se těšili a trochu báli aneb Vánoční ohlédnutí

Již mnoho let je nepsanou tradicí, že poslední školní den před Vánocemi pořádá naše škola pro žáky 2. stupně a 5. třídy společnou vánoční besídku. Její příprava propuká již v listopadu a podílí se na ní do určité míry opravdu všichni žáci a jejich učitelé od páté do deváté třídy. Letošní rok nebyl výjimkou. O akci samotné jsme pro Vás shromáždili několik základních údajů.

 • Co: vánoční besídka – letos na téma „V zajetí televize“
 • Kdy: v pátek 19. prosince 2008 od 10 do 12 hodin
 • Kde: ve vyzdobené místní tělocvičně (výzdobu žáci 9. třídy připravili při listopadové akci „Nocujeme ve škole“)
 • Kdo: zorganizovalo 23 žáků 9. třídy s třídní učitelkou
 • Pro koho: pro 90 žáků 5. – 8. třídy, pro současné i bývalé pracovníky školy (5 z nich usedlo v porotě), pro další návštěvníky – vyšlé žáky této školy (přišlo jich opravdu hodně)
 • Jak: v 28 bodech bohatého programu, kterým nás provázely Alena s Anetou:
  • proběhlo 12 netradičních soutěží pro přítomné děti i dospělé
  • žáci 9. třídy vystoupili s dalšími 10 samostatnými vstupy
  • porotě se představily také ostatní 4 třídy s připravenými scénkami na dané téma

Výkony soutěžících byly odměněny dárkovými balíčky (rozdáno 76 dárků pro jednotlivce, 8 velkých dárkových tašek plných sladkostí – vždy dvě pro 5. – 8. třídu), vítězná třída (letos se štěstí nejvíce usmálo na páťáky) smlsla výborný dort a domů jsme se rozcházeli s příjemným pocitem, že i letos to stálo za vynaloženou námahu. K úspěchu velkou měrou přispělo i to, že naše besídka byla výrazně podpořena 28 sponzory z Dolní Čermné, Jakubovic a Petrovic. Sponzoři nám darovali dohromady 3 100,- Kč a mnoho věcných darů! Věcné dárky jsme rozdali (viz. výše), za část peněz jsme nakoupili drobnosti a občerstvení a zbytek (2 300,- Kč) bude po společném uvážení použit na nákup DVD přehrávače potřebného pro zařazení vhodných výukových programů do vyučování a stromu, který zasadíme v areálu školy. Sponzorům touto cestou děkujeme. Přejeme jim, aby je blížící se hospodářská krize obešla širokým obloukem a aby rok 2009 byl pro ně a jejich zaměstnance klidný a úspěšný.

Fotogalerie