Vánoční besídka 2010

Ani letos jsme nepřerušili nádhernou a jedinečnou tradici a dne 21.12.2010 se v tělocvičně konala VÁNOČNÍ BESÍDKA, určená pro žáky 5. – 9. třídy, vyšlé žáky a pracovníky školy. Besídka byla tentokrát na téma DOKÁŽEME NEMOŽNÉ. Každá třída měla připravenou scénku na dané téma, porota vyhlásila vítěze a ten byl již tradičně odměněn krásným dortem od paní Venclové. Kromě toho proběhla celá řada soutěží, do kterých se zapojili téměř všichni. Deváťáci, kteří měli vše na starosti, si také připravili několik scének. Poděkování patří všem, kteří přispěli k úspěšnému průběhu besídky – sponzorům za věcné i finanční dary, p. u. Rybové za pomoc s ozvučením tělocvičny, porotě i všem divákům. Zvláštní dík patří deváťákům, kteří dokázali nemožné -k organizaci přistoupili velmi zodpovědně, překonali se a – besídka byla skvělá. ZP

Fotogalerie