Úspěchy v soutěžích

Dopravní soutěž mladých cyklistů

I v letošním roce se naši žáci zapojili do dopravní soutěže mladých cyklistů. V okresním kole konaném v Ústí nad Orlicí se týmu mladší kategorie, ve složení Simona Formánková, Zdeňka Kohlová, Václav Mareš a Filip Marek, nedařilo – skončil na 5. místě. Družstvo starších žáků (František Mareš, Jan Mareš, Anna Klekarová a Barbora Marková) však zvítězilo a bude náš okres reprezentovat v krajském kole soutěže, které proběhne na Konopáči a dopravním hřišti v Chrudimi.

Zdeněk Lněnička

Právo pro každý den

V soutěži „Právo pro každý den“, o jejímž školním kole jsme již informovali, postoupilo naše družstvo žáků 8. třídy (Anna Klekarová, Andrea Petrová, Matěj Marek, Iva Harnachová) do krajského kola v Pardubicích.

Zdeněk Lněnička

Magická krása rostlin

Koncem března tohoto školního roku vyhlásila ZŠ speciální Skuteč krajskou výtvarnou soutěž na téma “Magická krása rostlin“. V sedmi soutěžních kategoriích se zúčastnilo 32 mateřských a 34 základních škol z Pardubického kraje. Odborná porota ve složení Mgr. Štěpán Doležal (učitel výtvarné výchovy) a Bc. Lucie Krchová (učitelka výtvarného oboru ZUŠ) vybrala práce, které prostřednictvím různých výtvarných technik a osobitého výtvarného cítění nejlépe vystihly dané téma. Na závěr byly všechny práce vystaveny pro veřejnost 28. 5. 2013 v malém sále Kulturního klubu ve Skutči. Slavnostní vyhlášení vítězů proběhlo dne 29. 5. 2013.

 

Z naší školy byly vybrány a odeslány nejlepší výkresy žáků 1.- 4. tř., 6. tř., 7.tř. a 9. tř.. Za růži, kterou namaloval žák 9. tř. František Mareš, byl oceněn 1. cenou v kategorii žáků z 6. – 9.tř. Informace o soutěži a fotografie byla stažena s webových stránek školy. (http://www.spzs-skutec.cz/)

Yvona Rybová