Turnaj v badmintonu

Nové sportovní aktivity v Dolní Čermné

Ve spolupráci se ZŠ Vincence Junka v Dolní Čermné byl v září 2008 založen kroužek v badmintonu pod vedením trenérské dvojice ing. Vojtěch Krňávek a ing. Jan Schöpp. ZŠ zakoupila míče a sítě a ve spoluprácí s Obecním úřadem v Dolní Čermné bylo zajištěno nalajnování hřišť v tělocvičně. Jedenkrát týdně probíhal trénink zaměřený na herní dovednosti, fyzickou průpravu a pravidla hry. Zájem dětí byl velký a kroužek navštěvovalo po celou dobu 18 hráčů. Děti dělaly velmi velké pokroky, a tak jsme museli rozšířit tréninkové hodiny i na úterý odpoledne, abychom mohli začít s nácvikem hry na hřišti.

Vyvrcholením naší činnosti bylo uspořádání závěrečného oddílového turnaje dne 13. června 2009. Děti poprvé mohly předvést, co se naučily. Hráči byli pro turnaj rozděleni podle věku a výkonnosti do tří skupin, ve kterých se bojovalo o vítěze. Přišli se na ně podívat rodiče a kamarádi, což byla pro ně i velká psychická zátěž. Odměnou pro hráče pak byly sladkosti, potlesk diváků a zakousnutí do vynikajícího dortu. Nadšení a zaujetí dětí pro hru jsou příslibem pro další pokračování kroužku.

 

Výsledky turnaje:

 

Skupina A:

 1. Radka Rousková
 2. Martin Bednář
 3. Nela Maťátková
 4. Tomáš Rebhán
 5. Ludmila Hejlová

Skupina B:

 1. Anička Klekarová
 2. Kristýna Vacková
 3. Matěj Marek
 4. Petra Šponiarová
 5. Andrea Petrová
 6. Jana Kubíčková

Skupina C:

 1. Veronika Vacková
 2. Barbora Dupalová

Fotogalerie