Spaní ve škole

Dne 9. -10. října jsme spali ve škole. Snad každý se už těšil.Ve čtvrtek jsme společně upekli 2 bábovky a vyrobili 2 pomazánky. Po vyučování šel každý domů, kde se navečeřel a umyl. Asi o půl osmé jsme dorazili do školy, kde nám Lucie povídala o lidech na invalidních vozících. S Luckou jsme strávili asi dvě hodiny.

Potom jsme se oblékli a vyrazili na stezku odvahy. Paní učitelka Urbánková nás dovedla skoro k myslivecké chatě. Nikdo s sebou nesměl mít žádné světlo! Všichni se báli, dokonce i kluci. První šly holky, každá šla sama asi 100m. Cíl byl na schodech u mysl. chaty, kde se každý podepsal. Po cestě bylo rozmístěno asi 6 svíček. Takhle se vystřídala celá třída, byla to velká legrace. I když, bylo to docela strašidelné, protože z lesa se ozývaly divné zvuky a praskaly větve.

Do školy jsme přišli asi o půlnoci, vyčistili jsme si zuby, převlékli se do pyžam a zalezli do spacáků. Ještě jsme udělali společné foto a zhaslo se. Chvíli jsme si povídali, ale pak už byl celkem klid. Ráno jsme se probudili příchodem ostatních žáků do školy. Šli jsme se upravit a převléknout.Všichni byli sice polámaní a ospalí, ale nálada byla dobrá. Pak jsme šli do obchodu pro rohlíky a potom do kuchyňky na snídani. Nasnídali jsme se našimi výbornými bábovkami a pomazánkami.

Po snídani jsme uklidili ve třídě, sbalili spacáky – našel se i Filipův salám. Pak jsme v tělocvičně hráli 1 hod. vybíjenou. Po „vybice“ jsme šli do kempu, kde se hrály hry s šátkem, např. chodili jsme po lese se zavázanýma očima, bylo to fajn. Pak jsme se rozloučili, šli jsme na oběd a domů. Bylo to super a doufáme, že budeme spát ve škole ještě alespoň jednou. A děkujeme naším paním učitelkám (Pupíkové a Urbánkové), že nám to dovolily a byly celou dobu milé a hodné.

Kristýna, Aneta, Jirka, Tom

Fotogalerie