Školou zněla poezie

Můj nejmilejší kamarád,
nemá ruce ani nohy,
přesto do školy vždy chodí rád
a dřímají v něm skryté vlohy … (úryvek)

….básničkou vlastní tvorby rodiny Maixnerových zahájila ve středu 10. dubna recitační odpoledne žákyně 2. třídy Karolínka Maixnerová. Přesto, že se nebojovalo o první místa, byl zájem o výrazový přednes básní veliký. Recitace se zúčastnilo 39 žáků, kteří byli rozděleni do kategorií podle věku. Škála přednesených básniček, které si žáci vybírali za pomoci rodičů, byla široká – od klasických přes modernu až po vlastní tvorbu. Na odpolední chvilku poezie přišli recitátory podpořit rodiče, babičky i dědečkové. Děkujeme všem za účast a těšíme se zase na příští ročník.

Olga Pokorná

Fotogalerie