Školní družina při ZŠ v Dolní Čermné

Školní družina (dále ŠD) je školské zařízení výchovy mimo vyučování. Není pokračováním školního vyučování a neměla by být chápána ani jako pouhá sociální služba (viz hlídání dětí). ŠD poskytuje dětem dostatek času na potřebnou relaxaci po vyučování formou rekreačních, odpočinkových a zájmových činností, ale také prostor pro přípravu na vyučování. Napomáhá dětem při osvojování sociálních kompetencí (tolerance, spolupráce ve skupině, vzájemná pomoc, empatie a další).

Již pátým rokem pracujeme podle nového školního vzdělávacího programu, který jsme vytvořily tak, aby vyhovoval podmínkám ŠD. Děti nejvíce baví celoroční projekty, především proto, že se podílejí na výběru témat. V minulých letech děti podnikly cestu kolem světa, navštívily středověký dvůr Karla IV., objevovaly zázraky přírody a křížem krážem prošly naši republiku. Letos prozkoumáme naše tělo od hlavy až k patě. Projdeme se za pověstmi Čermné a ponoříme se do vodního světa. Kromě toho nás čekají další mnohá dobrodružství, z nichž se děti každý rok těší nejvíce na noc ve školní družině se stezkou odvahy a noční hrou.

Naše školní družina má dvě oddělení. Na konci školního roku jsme se rozloučili s dětmi 5. a 6. třídy. V letošním roce se přihlásilo 16 nových prvňáčků, čímž máme, stejně jako v letech minulých, naplněna obě oddělení (celkem 60 dětí). Vzhledem k tomuto vysokému počtu dětí je provoz ŠD finančně i materiálně náročný. Uvítáme jakoukoli pomoc a spolupráci z vašich řad.

Fotogalerie